EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATION SKILLS

Fotolia_92855175_Subscription_Monthly_M.jpg

KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rosnąca liczba zadań i operacji międzynarodowych mających miejsce we współczesnym świecie biznesu odbywa się w języku angielskim. Obojętnie czy strony określają cenę i warunki kontrakty, kończą negocjacje, przekonują siebie do kooperacji, określają budżet czy przełamują poważny impas, w każdej z tych sytuacji znajomość języka odgrywa kluczową rolę. Bez względu na to czy posiada się dobre umiejętności prezentacji, czy jest się znakomitym negocjatorem, jeśli nie posiada się wystarczająco dobrych umiejętności językowych nie osiągnie się zamierzonych celów biznesowych. Skuteczna komunikacja w języku angielskim może stanowić przewagę nad konkurencją. Szkolenie Effective Business Communication Skills zostało zaprojektowane w ten sposób, aby rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia swobodnej i efektywną komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym.

CEL SZKOLENIA
Szkolenie Effective Business Communication Skills, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacji w języku angielskim w sytuacjach biznesowych.

Uczestnicy szkolenia:

 • Rozwiną efektywną komunikację w języku angielskim

 • Rozwiną umiejętności prowadzenia negocjacji w języku angielskim

 • Rozwiną umiejętności prowadzenia prezentacji w języku angielskim

 • Rozwiną umiejętność prowadzenie rozmów telefonicznych

 • Poznają zasady tworzenia e-maili

 • Rozwiną znajomość słownictwa i zwrotów w kontekście biznesowych

PROGRAM SZKOLENIA

 • Presentations

 • Business meetings

 • Negotiations

 • Telephoning

 • Socializing and entertaining

 • Writing e-mails

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

Poniżej przykładowy program szkolenia:

PRESENTATIONS

1. Getting started

2. The middle of presentation

3. Visual aids

4. Problems & questions

5. Concluding

NEGOTIATIONS

1. Establishing rapport

2. Starting the negotiation

3. Proposals

4. Bargaining

5. Reaching settlement

6. Questions and answers

7. Diplomatic language

8. Handling problems

WRITING E-MAILS

1.            Enquiries & replies

2.            Exchanging information

3.            Orders & their fulfilment

4.            Making arrangements by email

5.            Complaints and apologies

SOCIALIZING

1.            Welcoming visitors & getting acquainted

2.            Networking at a trade fair

BUSINESS MEETINGS

1. Opening a meeting

2. Structuring a meeting

3. Presenting arguments and interrupting

4. Summarizing, clarifying and closing

TELEPHONING

1. Answering the phone

2. Beginning a call

3. Ending a call

4. Connecting people

5. Taking and leaving messages

6. Communication problems

7. Appointments and arrangements

8. Recorded information

9. Telephone conferences

10. Complaints

METODY SZKOLENIOWE

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim

 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną

 • Case studies (analiza przypadków)

 • Symulacje

 • Dyskusje moderowane

 • Praca indywidualna

 • Praca w parach

 • Praca w grupach

 • Praca z kamerą

 • Nagrania audio

 • Nagrania video

 • Testy

 • Quizy

 • Gry komunikacyjne

TRENER

Izabela Cichosz

Wspiera klientów biznesowych w osiąganiu wysokich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim. Więcej tutaj.

Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do osób posługujących się językiem angielskim odpoziomu A2.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: 

info@communicationcornergroup.com  lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://www.communicationcornergroup.com/