WYKŁADY DLA FIRM

W J. POLSKIM I W J.ANGIELSKIM

Fotolia_92855175_Subscription_Monthly_M.jpg

Interaktywny wykład w stylu amerykańskim: liczne przykłady, case studies, ciągła interakcja z publicznością, źródło inspiracji dla Ciebie i podlegającego Ci zespołu. 

Wykłady stanowią dobrą alternatywę dla praktycznego treningu, w momencie gdy dysponujesz ograniczonym czasem i chcesz przeszkolić jednocześnie dużą grupę pracowników.

To świetne uzupełnienie organizowanego przez Ciebie eventu, spotkania integracyjnego, wyjazdu firmowego, konferencji.

 

Źródło: 12krokowdosukcesu.pl/#speakers

Wykład pt. Komunikacja międzykulturowa

Wykład dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z przedstawicielami innych kultur i narodowości, podejmowania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów oraz sztuki skutecznego komunikowania się na styku kultur.

Zakres teamtyczny

 • świadomość i inteligencja kulturowa

 • kultura - wartości, normy i postawy

 • podziały kultur biznesu

 • rola stereotypów kulturowych

 • międzykulturowe umiejętności komunikacyjne

 

Wykład pt. Zarządzanie międzykulturowe

Tysiące menedżerów stoi przed wyzwaniem stworzenia takich struktur i metod zarządzania w organizacji w obliczu wielokulturowości by były one efektywne i przyniosły wymierne korzyści dla firmy.  Zarządzanie międzykulturowe koncentruje się przede wszystkim na sprawnym zarządzaniu zróżnicowanymi kulturowo zasobami ludzkim, a także na wykorzystaniu ich jako środka uzyskania przewagi konkurencyjnej. Głównym zadaniem zarządzania międzykulturowego w globalizującym się środowisku jest prowadzenie synergicznej komunikacji pomiędzy pracownikami reprezentującymi odmienne wartości, poglądy i normy kulturowe. Komunikacja ta niezbędna jest do poprawnego transferu umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania na zróżnicowanej kulturowo arenie biznesu międzynarodowego.

Zakres tematyczny:

 • kultura w organizacji

 • podziały kultur biznesu

 • komunikacja międzykulturowa

 • perswazja międzykulturowa

 • motywacja w ujęciu międzykulturowym

 • konflikt i negocjacje w ujęciu międzykulturowym

 • międzykulturowe zespoły projektowe

 • religia w miejscu pracy

 

Wykład pt. Negocjacje międzynarodowe

Uczestnicy wykładu poznają specyfikę negocjacji ponad granicami. Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy dowiedzą się się jak planować negocjacje międzynarodowe, jak sporządzać strategie negocjacji i dobierać odpowiednie taktyki i techniki negocjacji w zależności o kultury partnera, z którym będą negocjować. Dowiedzą się jak rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem. 

 

Wykład pt Efektywna komunikacja w biznesie

Inwestycja w ten wykład zwróci się każdej organizacji już tego samego dnia. Efektywność współpracy w organizacji czy to na płaszczyźnie interpersonalnej czy międzygrupowej tj. między działami, departamentami bezpośrednio przekłada się na wyniki organizacji. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie się komunikować i  jak rozwijać swoje umiejętności interpersonalne. Staną się osobami, które nie tylko zapobiegać będą destruktywnym efektom konfliktu ale będą mogły świadomie i efektywnie wykorzystywać poznane narzędzia komunikacji do tworzenia wartości dodanej w firmie.

 

Wykład pt Communication, relationship-building, and negotiation skills for organizational success

The purpose of this interactive lecture is to teach you to negotiate effectively with people in today's fast changing, increasingly complex organizations in which no matter how smart or technically competent you are, you’ll need good relationships and an open exchange of ideas with others in order to be successful.

 

Wykład pt Cross-cultural communication in the workplace

In global companies, effective cross-cultural communication enables businesses to run more smoothly. By acknowledging the potential problems that can occur and taking proactive steps to minimize conflict, you can help your employees work together better. 

 

INFORMACJE O PRELEGENCIE tutaj

W celu omówienia szczegółów programu proszę o kontakt pod kontakt@szkoleniaznegocjacji.com