Business Correspondence Workshop

Fotolia_87070391_Subscription_Monthly_M.jpg

Szkolenie Business Correspondence Workshop ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej w języku angielskim.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:
•    Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie korespondencji służbowej i biznesowej
•    Poznają zasady redagowania pism w języku angielskim
•    Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym inieformalnym
•    Zapoznają się z rodzajami pism korespondencji biznesowej
•    Nauczą się używać  typowe zwroty wykorzystywane w korespondencji biznesowej w języku angielskim
•    Nauczą się pisać m. in. : listy formalne, faksy, notatki, zapytania ofertowe, raporty, wnioski, reklamacje

PROGRAM SZKOLENIA

 • Principles of good Writing- zasady dobrego pisania
 • Formal and informal English-  język formalny i nieformalny
 • Appropriate style and register- odpowiedni styl i rejestr
 • Abbreviations- skróty
 • Business letters- listy formalne
 • Faxes- faksy
 • E-mails- e-maile
 • Memos-  notatki
 • Enquiries – zapytania ofertowe
 • Replies- odpowiedzi na zapytania ofertowe
 • Orders- zamówienia
 • Reports- raporty
 • Proposals- wnioski
 • Complaints- reklamacja
 • Adjustments-  odpowiedzi na reklamacje


Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Program szkoleniadostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.  Może być wzbogacony o rodzaje pism używanych w danej branży.

METODY SZKOLENIOWE


•    Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
•    Case studies(analiza przypadków)
•    Praca indywidualna
•    Praca w parach
•    Praca w grupach
•    Ćwiczenia i gry leksykalne

TRENER

Izabela Cichosz

Wspiera klientów biznesowych w osiąganiu wysokich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim. Więcej tutaj.


Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do osób posługujących się językiem angielskim odpoziomu A2.

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: 

info@communicationcorner.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://www.communicationcorner.pl/