EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH 

Fotolia_87070410_Subscription_Monthly_M.jpg

PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Szkolenie Effective Presentations in English ma charakter warsztatowy i zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia swobodnej i efektywną prezentacji w języku angielskim.

PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie Effective Presentations in English  przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga prowadzenia prezentacji w języku angielskim.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Effective Presentations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia prezentacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia Effective Presentations in English uczestnicy:

 • Rozwiną umiejętności efektywnego prowadzenia prezentacji w języku angielskim
 • Poznają zasady tworzenia skutecznych prezentacji
 • Poznają sposoby rozpoczynania, przeprowadzania i podsumowywania prezentacji
 • Poznają sposoby radzenia sobie z problemami i pytaniami w trakcie prezentacji
 • Rozszerzą zakresu słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia prezentacji w języku angielskim
 • Będą potrafili skutecznie wykorzystywać słownictwo niezbędne do prowadzenia prezentacji w języku angielskim
 • Będą potrafili prezentować materiały audio-wizualne wykorzystywane podczas prezentacji
 • Będą potrafili efektywnie prezentować dane liczbowe

PROGRAM SZKOLENIA EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH

1. PLANNING

 • Steps to preparing your presentation
 • Presentation techniques
 • The audience
 • Structure of the presentation

2. GETTING STARTED

 • Welcoming a speaker
 • Welcoming visitors and introducing them
 • Saying who you are
 • Explaining the reasons for a presentation
 • Starting with a personal story or an interesting fact

3. THE MIDDLE OF PRESENTATION

 • Holding the audience’s attention
 • Listing information
 • Linking ideas
 • Sequencing
 • Organizing points and questions
 • Presenting options
 • Giving your opinion
 • Referring back
 • Changing topic
 • Explaining the meaning of specific words/ terms/abbreviations
 • Giving examples
 • Signposting
 • Highlighting a point

4. NUMBERS

 • Percentages
 • Fractions
 • Decimal points
 • Approximate numbers
 • Describing change ( an increase, a decrease etc.)

5. VISUAL AIDS

 • Different types of visuals
 • Interpreting visuals
 • Talking about visuals
 • Describing graphs and charts
 • Explaining graphs, charts and diagrams
 • Moving between different slides
 • Commenting on the visuals
 • Looking at details

6. PROBLEMS AND QUESTIONS

 • Dealing with difficult situations: a deleted or a wrong slide, time has run out, you have forgotten to say something, you have made a mistake,
 • Dealing with questions: a question that is not on the topic, difficult questions, you don’t understand a question, you don’t know the answer to a question, anticipating questions, asking polite questions
 • Dealing with interruptions
 • Dealing with aggressive people

7. CONCLUDING

 • Summarizing the main points
 • Summarizing advantages and disadvantages
 • Making recommendations
 • Making a final point
 • Giving your professional opinion
 • Thanking for attention
 • An informal ending
 • Ending with a quote, positive note, a final thought
 • Giving your opinion
 • Phrases for effective conclusions

Wyżej wymieniony program szkolenia Effective Presentations in English ma charakter informacyjny. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim
 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Próbne wystąpienia i ćwiczenie przykładowych prezentacji przez uczestników szkolenia
 • Case studies (analiza przypadków)
 • Analiza wystąpień publicznych
 • Symulacje
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Praca z kamerą
 • Nagrania audio
 • Nagrania video
 • Testy
 • Quizy
 • Gry komunikacyjne

TRENER

Izabela Cichosz

Wspiera klientów biznesowych w osiąganiu wysokich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim. Więcej tutaj.

DODATKOWE INFORMACJE
Szkolenie English for Effective Presentations skierowane jest do osób posługujących się językiem angielskim od poziomu B1 .

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: 

info@communicationcorner.pl lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://www.communicationcorner.pl/