Strategie PR

Strategie PR to nic innego jak zintegrowane koncepcje określające założenia strategiczne, wskazujące cele, identyfikujące grupy docelowe i prezentujące przesłania komunikacyjne.

Tworzenie strategii jest procesem ciągłym. Nie kończy się na opracowaniu dokumentu. Dobra strategia musi uwzględniać zmiany otoczenia, skutecznie dostosowywać się do nowych wymagań i reagować na pojawiające się szanse.

Strategii nie da się opracować bez rzetelnego opracowania sytuacji wyjściowej organizacji. Badania i analizy są niezbędne do osiągnięcia optymalnych wyników.