EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH 

Fotolia_87070410_Subscription_Monthly_M.jpg

PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Szkolenie Effective Presentations in English ma charakter warsztatowy i zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia swobodnej i efektywną prezentacji w języku angielskim.

PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie Effective Presentations in English  przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga prowadzenia prezentacji w języku angielskim.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Effective Presentations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia prezentacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia Effective Presentations in English uczestnicy:

 • Rozwiną umiejętności efektywnego prowadzenia prezentacji w języku angielskim

 • Poznają zasady tworzenia skutecznych prezentacji

 • Poznają sposoby rozpoczynania, przeprowadzania i podsumowywania prezentacji

 • Poznają sposoby radzenia sobie z problemami i pytaniami w trakcie prezentacji

 • Rozszerzą zakresu słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia prezentacji w języku angielskim

 • Będą potrafili skutecznie wykorzystywać słownictwo niezbędne do prowadzenia prezentacji w języku angielskim

 • Będą potrafili prezentować materiały audio-wizualne wykorzystywane podczas prezentacji

 • Będą potrafili efektywnie prezentować dane liczbowe

PROGRAM SZKOLENIA EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH

1. PLANNING

 • Steps to preparing your presentation

 • Presentation techniques

 • The audience

 • Structure of the presentation

2. GETTING STARTED

 • Welcoming a speaker

 • Welcoming visitors and introducing them

 • Saying who you are

 • Explaining the reasons for a presentation

 • Starting with a personal story or an interesting fact

3. THE MIDDLE OF PRESENTATION

 • Holding the audience’s attention

 • Listing information

 • Linking ideas

 • Sequencing

 • Organizing points and questions

 • Presenting options

 • Giving your opinion

 • Referring back

 • Changing topic

 • Explaining the meaning of specific words/ terms/abbreviations

 • Giving examples

 • Signposting

 • Highlighting a point

4. NUMBERS

 • Percentages

 • Fractions

 • Decimal points

 • Approximate numbers

 • Describing change ( an increase, a decrease etc.)

5. VISUAL AIDS

 • Different types of visuals

 • Interpreting visuals

 • Talking about visuals

 • Describing graphs and charts

 • Explaining graphs, charts and diagrams

 • Moving between different slides

 • Commenting on the visuals

 • Looking at details

6. PROBLEMS AND QUESTIONS

 • Dealing with difficult situations: a deleted or a wrong slide, time has run out, you have forgotten to say something, you have made a mistake,

 • Dealing with questions: a question that is not on the topic, difficult questions, you don’t understand a question, you don’t know the answer to a question, anticipating questions, asking polite questions

 • Dealing with interruptions

 • Dealing with aggressive people

7. CONCLUDING

 • Summarizing the main points

 • Summarizing advantages and disadvantages

 • Making recommendations

 • Making a final point

 • Giving your professional opinion

 • Thanking for attention

 • An informal ending

 • Ending with a quote, positive note, a final thought

 • Giving your opinion

 • Phrases for effective conclusions

Wyżej wymieniony program szkolenia Effective Presentations in English ma charakter informacyjny. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim

 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną

 • Próbne wystąpienia i ćwiczenie przykładowych prezentacji przez uczestników szkolenia

 • Case studies (analiza przypadków)

 • Analiza wystąpień publicznych

 • Symulacje

 • Dyskusje moderowane

 • Praca indywidualna

 • Praca w parach

 • Praca w grupach

 • Praca z kamerą

 • Nagrania audio

 • Nagrania video

 • Testy

 • Quizy

 • Gry komunikacyjne

TRENER

Izabela Cichosz

Wspiera klientów biznesowych w osiąganiu wysokich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim. Więcej tutaj.

DODATKOWE INFORMACJE
Szkolenie English for Effective Presentations skierowane jest do osób posługujących się językiem angielskim od poziomu B1 .

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres: 

info@communicationcornergroup.com  lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://www.communicationcornergroup.com/