EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH

 NEGOCJACJE PO ANGIELSKU

2 dniowe szkolenie po angielsku

Szkolenie warsztatowe w całości prowadzone w języku angielskim

Fotolia_92919799_Subscription_Monthly_M.jpg

Szkolenie Effective Negotiations in English - negocjacje po angielsku, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji, słownictwo, zwroty oraz typowe sytuacje mające miejsce w trakcie prowadzenia negocjacji. Szkolenie zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim.

PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie Effective Negotiations in English - negocjacje po angielsku przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim.

CEL SZKOLENIA
Szkolenie Effective Negotiations in English - negocjacje po angielsku ma na celu rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w środowisku biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa charakterystycznego podczas prowadzonych negocjacji.

 • Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim

 • Rozszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim

 • Poznanie typowych zwrotów charakterystycznych podczas prowadzenia negocjacji

 • Rozwój i doskonalenie umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim

 • Rozwój umiejętności efektywnego słuchania

 • Rozwój umiejętności zadawania pytań, inicjowania i reagowania na propozycje, targowania się, dokonywania ustępstw w negocjacjach, akceptowania i potwierdzania propozycji oraz osiągania porozumienia w języku angielskim

 • Poznanie rodzajów negocjacji

 • Poznanie sposobów zarządzania konfliktem w języku angielskim

 • Rozwój umiejętności językowych takich jak: umiejętność rozumienia tekstu czytanego i mówionego, umiejętność słuchania i mówienia

PROGRAM SZKOLENIA  EFFECTIVE NEGOTIATION IN ENGLISH - NEGOCJACJE PO ANGIELSKU

 • Preparation for a negotiation– agreeing objectives, strategy and roles.—(Przygotowanie do negocjacji-ustalenie celów, strategii i ról.)

 • Opening the negotiation - (Otwarcie negocjacji)

 • Making and responding to proposals- (Inicjowanie i reagowanie na propozycje)

 • Active listening, effective questioning—(Aktywne słuchanie, efektywne zadawanie pytań)

 • Bargaining (Targowanie, pertraktowanie)

 • Making concessions, accepting and confirming (Dokonywanie ustępstw w negocjacjach, akceptowanie i potwierdzanie)

 • Managing conflict (Zarządzanie konfliktem)

 • Reaching agreement - (Osiąganie porozumienia)

 • Ending the negotiation- (Zakończenie negocjacji)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA EFFECTIVE NEGOTIATION IN ENGLISH - NEGOCJACJE PO ANGIELSKU

1.     Preparation

•    Making an opening statement

2.    Establishing rapport

•    Welcoming visitors

•    Small talk

•    Introducing yourself and colleagues

3.    Starting the negotiation

•    Stating the purpose and setting the agenda

•    Explaining your interests

•    Stating your interests

•    Prioritizing your interests

•    Checking and clarifying

•    Making sure of the facts

4.    Proposals

•    Making suggestions

•    Responding: counter-proposals

•    Proposing and responding to a proposal

•    Signals: making concessions

•    Signals: making your intention clear

5.    Bargaining

•    Linking offers to conditions

•    Hypothetical questions

•    Making and obtaining concessions

•    Breakdown

6.    Reaching settlement

•    Checking that everything is in agreement

•    Making sure that all points have been covered

•    Understanding what has been agreed

•    Arranging future action

•    Ending the negotiation

7.    Questions and answers

•    Closed questions

•    Avoiding questions that are too direct

•    Probing questions

•    Showing a positive approach to the negotiation

•    Answers

•    Reacting to a negative or aggressive question

•    Giving a vague answer

•    Questions and answers

8.    Signaling your behavior

9.    Avoiding irritating comments

10.    Diplomatic language

•    Positive language

•    Blunt language versus diplomatic language

•    Asking for clarification

•    Avoiding making accusations

•    Showing interest in what the other party thinks

•    Talking about feelings

11.    Handling problems

•    Avoiding conflict: dealing with lack of trust

•    Avoiding conflict: dealing with misunderstanding

•    Avoiding conflict: dealing with different objectives

•    Avoiding conflict: dealing with competition

•    Dealing with breakdown

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie Effective Negotiations in English - negocjacje po angielsku ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim

 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną

 • Case studies (analiza przypadków)

 • Gry negocjacyjne

 • Analiza przykładowych negocjacji

 • Symulacje

 • Dyskusje moderowane

 • Praca indywidualna

 • Praca w parach

 • Praca w grupach

 • Praca z kamerą

 • Nagrania audio

 • Nagrania video

 • Testy

 • Quizy

TRENER

Izabela Cichosz

Ekspert w zakresie business English. Trener business English specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w języku angielskim. Redaktor naczelny i właściciel magazynu do nauki Business English: The Upper Hand,  więcej informacji tutaj.                        

TERMINY

07-08 październik 2019, Warszawa ( szkolenie dwudniowe, 16 h szkoleniowych)

1690 zł brutto (rejestracja do 15.08. 2019) Przedłużamy promocje do 31.08.2019

1990 zł brutto (rejestracja po 01.09. 2019)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA :

2 dni, godz. 9:00 - 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna  37, w pobliżu Dworca Centralnego) lub I-view Meetings Mazowiecka 9

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie papierowej

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

 • certyfikat w języku polskim

 • certyfikat w języku angielskim

 • przerwy kawowe, lunch

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli zrozumiałeś(aś) przynajmniej 80% tekstu opisującego szkolenie, to możesz swobodnie w nim uczestniczyć).


Szkolenie Effective Negotiations in English skierowane jest do osób posługujących się językiem angielskim od poziomu B1 .

Istnieje również możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej.

Aby zapisać się na szkolenie skorzystaj z formularza powyżej lub skontaktuj się z nami  pisząc do nas na adres: 

info@communicationcornergroup.com