Business Negotiation Skills

WARSZTATY I SZKOLENIA Z NEGOCJACJI W J. POLSKIM I/LUB J.ANGIELSKIM

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Business Negotiation Skills, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności negocjacyjne poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Planować proces negocjacyjny

 • Sporządzać strategie negocjacyjne

 • Dobierać odpowiednie taktyki negocjacyjne

 • Umiejętnie stosować techniki perswazji i wywierania wpływu

 • Skutecznie posługiwać się narzędziami negocjacyjnymi

 • Uzyskiwać dobre wyniki niezależnie od przewagi drugiej strony

Uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w negocjacjach pełni logika a jaką emocje, jak rozwijać asertywność i jak wnikliwie słuchać drugiej strony. Szkolenie Business Negotiation Skills rozwija umiejętności „czytania” przeciwnika, rozpoznawania kłamstwa.

METODY SZKOLENIOWE

 • Case studies (analiza przypadków)

 • Symulacje

 • Gry negocjacyjne

 • Dyskusje moderowane

 • Praca indywidualna

 • Praca w parach

 • Praca w grupach

 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną

 • Praca z kamerą

TRENER

Szkolenie prowadzone jest przez dr Michała Chmieleckiego, eksperta do spraw komunikacji i negocjacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres:

info@communicationcornergroup.com  lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://www.communicationcornergroup.com/