dr Michał Chmielecki

 
 

dr Michał Chmielecki, MSc, MA

 

JAK MOGĘ CI POMÓC? SPRAWDŹ SZKOLENIA, KTÓRE PROWADZĘ

Negocjacje w biznesie

Business negotiations

Przywództwo międzykulturowe

Mastering Negotiations

Sales training

 

 
ABOUT ME   Jestem trenerem i coachem. Moją pasją jest wiedza, szukanie nowych rozwiązań i możliwości, a potem przekazywanie wiedzy dalej lub wykorzystywanie jej w projektach, które prowadzę. Lubię praktyczne rozwiązania i na takie stawiam w swojej pracy. Jedną z moich pasji jest szeroko rozumiana komunikacja biznesowa w języku angielskim.  WHAT CAN I DO FOR YOU?  Wspieram klientów korporacyjnych oraz indywidualnych w osiąganiu wysokich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim. Prowadzę praktyczne warsztaty oraz sesje coachingowe pomagając firmom oraz osobom indywidualnym zwiększać efektywność komunikacyjną w języku angielskim w sytuacjach biznesowych. Tworzę i rozwijam interaktywny magazyn do nauki Business English – The Upper Hand: http://businessenglishmagazine.com/ . Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń biznesowych w języku angielskim: Business English Communications Skills Business Presentations in English Negotiations in English Corporate/Business Meetings in English Business Correspondence Workshops( Business writing) How to write professional emails that do the job Business English Coaching Call Center English Skills  MY EDUCATION BACKGROUND & QUALIFICATIONS  Ukończyłam studia magisterskie na amerykańskim uniwersytecie Clark University na kierunku Master of Science in Professional Communication, specjalizacja: Business/Corporate Communications orazstudia magisterskie z filologii angielskiej. Jestem akredytowanymegzaminatorem Educational Testing Service https://www.ets.org/ , posiadam uprawnienia do prowadzenia egzaminów z Business English: TOEIC L&R, TOEIC Bridge. Jestem certyfikowanym trenerem TOEFL® iBT rekomendowanym przez ETS (Educational Testing Service) http://www.pl.toefl.eu/ . Należę do organizacji The American Communication Association http://www.americancomm.org/ . Pracowałam w USA i w międzynarodowej korporacji (customer service department). Brałam udział w następujących szkoleniach: Effective Business Writing na Duke University https://duke.edu/  Cykl szkoleń Oxford University Press: Teaching Business English to Pre-Work Students, Approaches to Teaching Academic Writing, Introduction to Business English, Widen Your Career Paths with English for Professionals, Group Dynamics in the language Classroom, Approaches to Teaching Academic Vocabulary, Ten tips for ESP teachers Cykl szkoleń Cambridge English Language Assessment: Words at Work: teaching speaking skills for the workplace Soft Skills Trainer Projekt AHEAD– Doskonalenie umiejętności zawodowych dyrektorów szkół oraz promowanie innowacyjności w instytucjach edukacyjnych przy wykorzystaniu platformy e-learningowej LA.PE.CO– Laboratorium Kompetencji Społecznych—podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów oraz kursach:  Stanford University  · Characteristics of Successful Entrepreneurs  The Open University:  * Communication, management and your own context * Languages at Work * Business organisations and their environments: CultureEntrepreneurial behaviour * How teams work * The importance of interpersonal skills * Motivation and factors affecting motivation * Continuity and learning * Essay and report writing skills * Facilitating group discussions  Coaching in Today’s Organizations—Best Practices and Common Mistakes - Patricia Overland   CREDENTIALS  Współpracuje lub współpracowałam z takimi firmami i organizacjami jak: X Trade Brokers Dom Maklerski; Bank Pekao; Wojsko Polskie; Schindler Polska; Henkel; ForBiznes Audyt-Libsz Kępka Zielińska– biegli rewidenci; M R Investments Sp. Z o.o; Kamoka Auto Parts; Dinx Misztela Spółka Jawna, Bank Nordea, Sports Club Sp.z o.o, Geoban- grupa Santander Consumer Bank: Geoban S.A.; Znany lekarz sp. z o.o; KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.j.; Asseco Poland S.A. , Predica Sp. z o.o., Międzynarodowe Centrum Podyplomowe Społecznej Akademii Nauk, Internel Sp.z o.o., CDRL S.A. ( i wiele innych.

Doświadczenie

Mam za sobą ponad 10 lat doświadczenia i przeprowadzonych ponad
10 000 godzin szkoleń, warsztatów, wykładów i seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą.  

Szkoliłem pracowników m.in. takich organizacji i firm jak:

Armia Amerykańska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, IBM, PriceWaterhouseCoopers,  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Urząd Komunikacji Elektronicznej (regulacja rynku telekomunikacyjnego), Ministerstwo Finansów, Wojsko Polskie w tym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Ryan Air, Infosys, Fujitsu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej, Den Norske Hær (Armia Norweska), Tauron Polska Energia, Ambasada RP w Londynie, Ambasada RP w Dublinie, GFK Polonia, Orange, Accenture, HSBC, mBank, eBay, PKO BP, Getin Noble, ING, Costa Coffee, TKMaxx, Lindt, Polska Agencja Prasowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFZ, Uniwersytet Warszawski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, NBP, Ambasada RP w Berlinie, Ambasada Francji w Polsce, Stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, UNIBEP S.A., IPN, OBWE, PKN Orlen S.A., , Najwyższa Izba Kontroli, GUS, Credit Suisse, Polsat News, Komenda Stołeczna Policji, WP.TV, DHL, Partnertech, General Electric Aircraft Engines, Epam Systems, Polski Instytut Lotnictwa, Państwowa Agencja Atomistyki, T-Mobile, Hasco Lek, Polska Spółka Gazownictwa, Diehl Controls, MTU Engines, Giełda Papierów Wartościowych i wiele, wiele innych.

Przygotowywałem oficerów WP do wyjazdu na misje w Afganistanie.

Wykładam na amerykańskim uniwersytecie Clark University (www.clarku.edu) na studiach MBA i MSPC.  Wykładam w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (pierwsze miejsce na świecie w kategorii think tanków z budżetem do 5 milionów dolarów) jak również w programie MBA KSB+ Master realizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Jestem adiunktem w największej niepublicznej uczelni w Polsce – Społecznej Akademii Nauk, gdzie pracuję również jako szef działu ds. współpracy międzynarodowej (zajmuję się budową i rozwojem zagranicznych ośrodków uczelni oraz międzynarodową współpracą naukową).  Ponadto wykładałem w UK, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Słowenii i Meksyku.

Uczestniczę w konferencjach biznesowych, branżowych i naukowych

Doświadczenie zdobywałem głównie w niemieckich przedsiębiorstwach m.in. w TAW.de - jednej z największych firm doradczo-szkoleniowych w Niemczech. Pracowałem również  w handlu zagranicznym. Jestem współzałożycielem 4 firm (handel zagraniczny, szkolenia, PR). Negocjowałem w ponad 20 krajach.

Wykształcenie

Studiowałem w Polsce, USA i Niemczech. Moja praca doktorska dotyczyła negocjacji międzykulturowych (badania naukowe w Chinach, Egipcie, USA i Polsce). Do chwili obecnej prowadziłem badania w kilkudziesięciu transnarodowych organizacjach w kilkunastu krajach.

Ekspertyza

Opublikowałem ponad 60 artykułów naukowych w zakresie negocjacji, komunikacji międzykulturowej, coachingu, public relations i zarządzania wiedzą. Jako ekspert i członek advisory committees biorę aktywny udział w projektach europejskich dotyczących zacieśniania współpracy pomiędzy edukacją a biznesem. Współpracowałem jako konsultant biznesowy z Instytutem Europejskim w Łodzi.

Pełnię funkcję associate editor w kwartalniku naukowym Journal of Intercultural Management, redaktora tematycznego w kwartalniku naukowym Przedsiębiorczość i Zarządzanie oraz sekretarza komitetu naukowego Intercultural Management Congress. Byłem również kierownikiem studiów podyplomowych na kilku kierunkach (PR, Trener biznesu, Negocjacje międzynarodowe, Psychologia biznesu). Jestem członkiem m.in. International Association for Conflict Management, International Association for Intercultural Education, Association for Talent Development,  American Communication Association, American Management Association.

Moją pasją jest dzielenie się tym czego się nauczyłem z tymi, którzy chcą się rozwijać, wygrywać w pracy i odnosić sukces w życiu.   

W praktyce (negocjacje w ponad 20 krajach) i podczas szkoleń obserwowałem i przeanalizowałem setki realnych sytuacji jak i blisko tysiąc symulacji negocjacyjnych. Miałem okazję obserwować jak zespoły przygotowują się do rozmów, jak zbierają dane, jak oceniają drugą stronę, jak dobierają narzędzia perswazji, jak konstruują argumentację.  Poznałem wartości i normy stojące za konkretnymi rozwiązaniami i propozycjami. Mogłem zagłębić się w dynamikę całego procesu. Te doświadczenia pozwalają patrzeć mi na proces negocjacji z bardzo szerokiej perspektywy, dobrze go analizować a Tobie lub Twoim pracownikom zapewnić najwyższej jakości feedback i cenne wskazówki. 

Praca na styku biznesu i edukacji gwarantuje, że wiedza, którą przekazuję jest praktyczna, aktualna i sprawdzona.

dr Michał Chmielecki, MSc        

kontakt@michalchmielecki.pl

 

Ukończone kursy  typu executive

Executive coaching - University of Cambridge (www.cam.ac.uk)

 

Ukończone kursy  specjalistyczne

Presenting for Business - Duke Univeristy (www.duke.edu)

 

Odbyłem kilkadziesiąt szkoleń i  seminariów m.in. z takimi ekspertami jak:

Malcolm Gladwell, Tony Robbins, Brian Tracy, Ken Blanchard, Daniel Kahneman, Jack Stack, Seth Godin, Patrick Lencioni, Tony Hsieh, Tony Schwartz, Dave Long, William Ury, Joel Peterson, Chester Karass,  Marshall Goldsmith, Charles Duhigg, Amy Cuddy, Dan Gilbert, Barry Schwartz, Gary Vaynerchuk, Oren Klaff i wielu innych.

Kursy i narzędzia diagnostyczne

Group training in conflict resolution

MBTI Masterclass

Type 360

Leader Agility 360

Emotional Intelligence LPS

 

Wybrane publikacje

Publikuję w prestiżowych wydawnicawch naukowych w Polsce i za granicą (m.in. Springer, Peter Lang, WoltersKluwer itd.).

 

Współautorstwo / monografie

Coaching menedżerów ekspatriantów w procesie akulturacji, Michał Chmielecki, [w:] Ekspatrianci w Polsce. Silne czy słabe ogniwo w zarządzaniu polskimi filiami? red. Sylwia Przytuła, Texter 2014 

Komunikacja jako element kultury organizacyjnej, Michał Chmielecki [w:]  Metody zarządzania kulturą organizacyjną, red. Łukasz Sułkowski,Czesław Sikorski, Difin, 2014

Metody komunikacji marketingowej, Michał Chmielecki   [w:]  Metody zarządzania marketingowego, red. Jacek Otto, Łukasz Sułkowski, Difin 2014

Artykuły naukowe

Michał Chmielecki, Chiński styl komunikacji interpersonalnej i jego wpływ na negocjacje, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2007

Michał Chmielecki, Rola dwutorowości perswazji w negocjacjach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2007

Michał Chmielecki, Chosen aspects of Polish negotiation style, Intercultural Communication Studies, 2008

Michał Chmielecki, Teoria Interpersonalnego Oszustwa i jej zastosowanie w negocjacjach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2008

Michał Chmielecki, Intercultural management in trade negotiations, Studia z zarządzania międzykulturowego, 2008

Michał Chmielecki, Rozwiązywanie kryzysów w negocjacjach międzykulturowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2009

Michał Chmielecki, Coaching Modern Day Nomads,  Journal of Intercultural Management,  2009 

Michał Chmielecki, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą, Dobre praktyki zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej, Ecorys, 2011

Michał Chmielecki, Negocjacje w Państwie Środka, Studia z zarządzania międzykulturowego, 2011

Michał Chmielecki, The importance of culture in global public relations, Journal of Intercultural Management, 2011

Michał Chmielecki, Delivering business presentations across cultures, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2011

Michał Chmielecki, Charakterystyka negocjacji w kulturze amerykańskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2012

Michał Chmielecki, Charakterystyka negocjacji w kulturze arabskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2012

Michał Chmielecki, Cultural barriers of knowledge management, Journal of Intercultural Management, 2012

Michał Chmielecki, Conceptual negotiation metaphors across cultures – research findings from Poland, China, The United States and Great Britain JoIM 

Wybrane publikacje popularnonaukowe

Michał Chmielecki, Specyfika negocjacji międzynarodowych - wywiad dla Portflel.pl 

Michał Chmielecki, Cross-cultural negotiations - Outsourcing & More   

Michał Chmielecki, Zarządzanie międzykulturowe - Portfel.pl