Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnątrz organizacji jest często niedoceniana a stanowi bardzo skuteczne narzędzie zarządzania.

Budowanie trwałych relacji z pracownikami od momentu procesu rekrutacyjnego aż po wieloletnią współpracę powinno stanowić strategiczny cel każdej korporacji. Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia właściwej kultury organizacyjnej. Pomagamy realizować spójną strategię  komunikacji wewnętrznej firm i instytucji.

Kompleksowe usługi w zakresie komunikacji wewnętrznej obejmują:

- przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej

- stworzenie programów integracyjnych dla pracowników

- tworzenie wydawnictw firmowych (strony WWW,  newslettery, blogi, gazetki firmowe)

- organizacja wydarzeń specjalnych dla pracowników ( szkolenia, konferencje, gale, imprezy okolicznościowe)