INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Fotolia_87070391_Subscription_Monthly_M.jpg

CEL SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z przedstawicielami innych kultur i narodowości, podejmowania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów, sztuki skutecznego komunikowania się z partnerami z całego świata. Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacji międzykulturowej co przekłada się na poprawę atmosfery w firmach zatrudniających pracowników pochodzących z różnych krajów świata, pozwala przygotować pracowników do podjęcia pracy za granicą jak również ułatwia nawiązywanie zagranicznych relacji handlowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dzięki realizacji programu uczestnicy:

 • Poznają uwarunkowania kształtujące inne kultury

 • Zrozumieją specyfikę komunikacji międzykulturowej

 • Zwiększą skuteczność oddziaływania swojego przekazu na przedstawicieli innych kultur

 • Rozwiną umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz grupowej w kontakcie z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych

 • Mogą świadomie zwiększać skuteczność zespołów złożonych z przedstawicieli odmiennych kultur

 • Zaczną efektywniej rozwiązywać problemy

 • Poznają istotne aspekty negocjacji międzykulturowych

 • Zrozumieją dynamikę procesów komunikacyjnych w odmiennych kulturach

 • Poszerzą wiedzę oraz rozwiną umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zagranicznej placówce

METODY SZKOLENIOWE

 • Case studies (analiza przypadków)

 • Symulacje

 • Gry negocjacyjne

 • Dyskusje moderowane

 • Praca indywidualna

 • Praca w parach

 • Praca w grupach

 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną

 • Praca z kamerą

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

TRENER

Szkolenie prowadzone jest przez dr Michała Chmieleckiego, eksperta do spraw komunikacji i negocjacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pisząc do nas na adres:

info@communicationcornergroup.com  lub dzwoniąc pod numerem tel.: ( + 48) 793 900 292. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie http://www.communicationcornergroup.com/