CSR – odpowiedzialny biznes

W ostatnich latach CSR (Corporate Social Responsibility) staje się coraz modniejsze.

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia każdej organizacji uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w jej działalności oraz w kontaktach z interesariuszami.

CSR przynosi firmom wiele korzyści. Należą do nich m.in.:

- wzrost zainteresowania inwestorów

- wzrost konkurencyjności

- zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy

- poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi

- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników

- podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy

Dlatego też staramy się przekonać naszych klientów do rozwiązań CSR.

Warto zaznaczyć, iż CSR nie dotyczy jedynie dużych korporacji. Małe firmy, o lokalnym rodowodzie, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy. Są zatem blisko lokalnych spraw i mogą rozwiązywać lokalne problemy.