Corporate Identity - Identyfikacja wizualna firmy

Corporate Identity to identyfikacja wizualna firmy. Standaryzacja wszystkich elementów wizerunku firmy pozwala realizować strategię komunikowania się z otoczeniem i budowania przewagi konkurencyjnej.

Świadczymy pełne usługi z zakresu identyfikacji wizualnej firmy:

-  tworzenie oraz redefiniowanie logotypów i nazw firm

-  doradztwo przy procesie powstawania materiałów wizerunkowych jak również kompetencyjnych

-  przygotowywanie projektów graficznych

-  tworzenie i redakcja tekstów

-  przygotowanie projektów stron www i prezentacji multimedialnych od strony wizualnej i merytorycznej