Szkolenia zamknięte

 

 
 
Fotolia_93910795_Subscription_Monthly_M.jpg

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Głównym założeniem tego szkolenia z negocjacji jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w symulacje i ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych. Taka praktyczna, dynamiczna formuła jest niezwykle efektywna i przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia z negocjacji.  Dzięki szkoleniu "Negocjacje w biznesie" zdobędziesz praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. Poznasz taktyki, techniki i triki negocjacyjne, które od razu będziesz mógł sprawdzić w praktyce. Biorąc udział w tym szkoleniu z negocjacji zwiększysz swoje szanse na sukces, poprzez unikanie: ustępstw, obniżania ceny sprzedaży, obniżania kosztów zakupów oraz budowaniu efektywnych relacji z partnerami strategicznymi. 

 
Fotolia_92855175_Subscription_Monthly_M.jpg
 
 
Fotolia_92919799_Subscription_Monthly_M.jpg

EFFECTIVE BUSINESS COMMUNICATION SKILLS -KOMUNIKACJA BIZNESOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rosnąca liczba zadań i operacji międzynarodowych mających miejsce we współczesnym świecie biznesu odbywa się w języku angielskim. Obojętnie czy strony określają cenę i warunki kontrakty, kończą negocjacje, przekonują siebie do kooperacji, określają budżet czy przełamują poważny impas, w każdej z tych sytuacji znajomość języka odgrywa kluczową rolę. Bez względu na to czy posiada się dobre umiejętności prezentacji, czy jest się znakomitym negocjatorem, jeśli nie posiada się wystarczająco dobrych umiejętności językowych nie osiągnie się zamierzonych celów biznesowych. Skuteczna komunikacja w języku angielskim może stanowić przewagę nad konkurencją. Szkolenie Effective Business Communication Skills zostało zaprojektowane w ten sposób, aby rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia swobodnej i efektywną komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym.

 

SZKOLENIE EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH

Szkolenie Effective Negotiations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji, słownictwo, zwroty oraz typowe sytuacje mające miejsce w trakcie prowadzenia negocjacji. Szkolenie zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim.

 
Fotolia_81910173_Subscription_Monthly_M.jpg

INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Komunikacja interpersonalna leży u podstaw wszelkich interakcji pomiędzy ludźmi. Szkolenie wyposaży uczestników w techniki, które pozwalają im budować trwałe i owocne relacje z innymi ludźmi oraz realizować zamierzone cele. Uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie codziennych relacji z współpracownikami, klientami podczas transakcji zakupowych i sprzedażowych, negocjacji czy zarządzania. Staną się osobami, które nie tylko nie poddadzą się manipulacjom, ale będą mogły wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników dla dobra firmy oraz naturalnie ich samych. Poznają również techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych.

 
Fotolia_87070410_Subscription_Monthly_M.jpg
 
 
Fotolia_93363081_Subscription_Monthly_M.jpg
 
Fotolia_87070391_Subscription_Monthly_M.jpg
 
Fotolia_92855175_Subscription_Monthly_M.jpg
 
Fotolia_93091471_Subscription_Monthly_M.jpg

szkolenie effective presentations in English

Szkolenie Effective Presentations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia prezentacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych. Szkolenie Effective Presentations in English ma charakter warsztatowy i zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia swobodnej i efektywną prezentacji w języku angielskim.

 

BUSINESS EMAIL COMMUNICATION SKILLS

Szkolenie Business Correspondence Workshop ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej w języku angielskim.

 

 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS - KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Szkolenie obejmuje rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z przedstawicielami innych kultur i narodowości, podejmowania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów, sztuki skutecznego komunikowania się z partnerami z całego świata. Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacji międzykulturowej co przekłada się na poprawę atmosfery w firmach zatrudniających pracowników pochodzących z różnych krajów świata, pozwala przygotować pracowników do podjęcia pracy za granicą jak również ułatwia nawiązywanie zagranicznych relacji handlowych.

 

WYKŁADY DLA FIRM

Interaktywny wykład w stylu amerykańskim: liczne przykłady, case studies, ciągła interakcja z publicznością, źródło inspiracji dla Ciebie i podlegającego Ci zespołu. Wykłady stanowią dobrą alternatywę dla praktycznego treningu, w momencie gdy dysponujesz ograniczonym czasem i chcesz przeszkolić jednocześnie dużą grupę pracowników.To świetne uzupełnienie organizowanego przez Ciebie eventu, spotkania integracyjnego, wyjazdu firmowego, konferencji.

 

CALL CENTER TRAINING IN ENGLISH

Szkolenie Customer Service Training  in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, przeznaczone jest dla pracowników działu obsługi klienta, call/contact centre oraz wszystkich osób prowadzących bezpośrednią obsługę klienta,  jak również  dla managerów zarządzających tymi działami.